|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
20/10/2014 Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ. 91563/17.10.2014
Σοβαρές δηλητηριάσεις από κατανάλωση άγριων μανιταριών.
20/10/2014 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 4365/20.10.2014 (Οδηγία 4)
Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
20/10/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 16.10.2014: Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
20/10/2014 ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ27/οικ.34481/1526/08.10.2014 (ΦΕΚ 2792/17.10.2014 τεύχος Β’)
Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
20/10/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777/17.10.2014
Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ' Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016.
20/10/2014 Ν. 4303/14 (ΦΕΚ 231/17.10.2014 τεύχος Α’)
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α' 136) και άλλες διατάξεις.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions